VPS SSD giá rẻ

Home » VPS SSD giá rẻ
VPS

Thông số phần cứng:
512MiB System memory
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1271 v3 @ 3.60GHz

Thông số phần mềm:

Tất cả các OS đều được vps linux hỗ trợ. Ưu điểm là có tốt độ ổn định và bảo mật tốt.

Làm thế nào tôi có thể tải lại hệ điều hành của tôi?

Trả lời: Tải lại hệ điều hành của bạn đơn giản trên nền tảng của chúng tôi, chúng tôi có một loạt các hệ điều hành để lựa chọn bao gồm CentOS, Ubuntu, Fedora Debian chỉ cần đến tên một vài. Bạn có thể đăng nhập vào bảng điều khiển của bạn và tải lại hệ thống điều hành của bạn ngay lập tức bằng cách sử dụng nhiều loại của chúng ta về các mẫu hệ điều hành.

Làm thế nào tôi lập hoá đơn?

Trả lời: Mỗi dịch vụ mới mà bạn mua từ nguyenchithao.com được tính tiền trước vào một chu kỳ ba mươi ngày. Nếu hôm nay bạn mua dịch vụ, chúng tôi sẽ thanh toán tháng đầu tiên ngay lập tức. Sau đó bạn sẽ được lập hoá đơn mỗi ba mươi ngày trong cùng một ngày cho đến khi bạn yêu cầu đã bị hủy bỏ dịch vụ của bạn.