Thanh toán – Nguyễn Chí Thảo

Thanh toán

 

Thanh toán chuyển khoản theo thông tin sau:

 

Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam – VCB Chi nhánh Trần Não
Tên tài khoản: Nguyễn Chí Thảo
Số tài khoản: 0531002483398

Lưu ý: Khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng khách hàng vui lòng ghi thông tin số đơn hàng.

Share This