Search by category:

Máy chủ ảo hay còn gọi là VPS là công nghệ mới nhất ứng dụng môi trường ảo hóa để xây dựng các hệ thống độc lập về tài nguyên,…

Dịch vụ thuê máy chủ ảo Máy chủ ảo hay còn gọi là VPS là công nghệ mới nhất ứng dụng môi trường ảo hóa để xây dựng các hệ…

Thông số phần cứng: 512MiB System memory Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1271 v3 @ 3.60GHzThông số phần mềm:Tất cả các OS đều được vps linux hỗ trợ. Ưu điểm là có…