Duyệt bởi
Thẻ: Long Vân

Long Vân Cloud Hosting 1GB SSD miễn phí trọn đời

Long Vân Cloud Hosting 1GB SSD miễn phí trọn đời

Mình mới nhận được email của một bạn trai giấu tên, thông báo chương trình khuyến mại miễn phí trọn đời gói Cloud Hosting 1GB SSD của Long Vân. Mời 500 anh em Canh Me đăng ký. Thông số cấu hình gói Cloud Hosting miễn phí CHMP này khá ngon, cụ thể như sau: CPU 1 GHz Dung lượng lưu trữ 1 GB Physical Memory 512 MB I/O 512 KB/s Number of Processes 10 Current Connection 10 Băng thông 20 G Tài…

Đọc Thêm Đọc Thêm