Google Cloud tặng miễn phí 300$

Google Cloud, đối thủ trực tiếp của gã khổng lồ Cloud Computing – Amazon Web Services đang có chương trình tặng miễn phí 300$ credit để dùng thử dịch vụ…

Chức năng bình luận bị tắt ở Google Cloud tặng miễn phí 300$