Browsing Tag

Đánh giá dịch vụ

Đánh giá dịch vụ VPS hostvn.net

Đây là bài đánh giá thực tế sử dụng vps tại hostvn.net, bài viết mang tính chất tham khảo. Bạn chú ý cân nhắc trước khi mua và sử dụng dịch vụ tại đây. Mình không có nhiều thời gian test trên con này vì vps thường xuyên bị lỗi mà kĩ năng kĩ…