Duyệt bởi
Thẻ: Cheap Windows VPS

Cheap Windows VPS – $5.25/month 768MB Windows KVM

Cheap Windows VPS – $5.25/month 768MB Windows KVM

Thêm một khuyến mãi Windows VPS nữa cho các bạn lựa chọn từ Cheap Windows VPS, giá chỉ 5.25$/tháng cho gói 768MB RAM. Cheap Windows VPS vừa đăng 2 gói khuyến mãi mới trên LowEndBox có giá khá rẻ với cấu hình tốt. Các bạn đang cần sử dụng Windows VPS để Remote Desktop có thể sử dụng. Thông số chi tiết gói VPS khuyến mãi: 768MB RAM $5.25 per month 768MB RAM 1x vCPU 30GB SSD space 750GB transfer 1Gbps uplink 1x IPv4…

Đọc Thêm Đọc Thêm