Adguard DNS

Thay đổi các giá trị đặt DNS 1 và DNS 2 thành sau:
IPv4
Đối với máy chủ “Mặc định”:
94.140.14.14
94.140.15.15
Đối với máy chủ “Bảo vệ gia đình”:
94.140.14.15
94.140.15.16
IPv6
Đối với máy chủ “Mặc định”:
2a10: 50c0 :: ad1: ff
2a10: 50c0 :: ad2: ff
Đối với máy chủ “Bảo vệ gia đình”:
2a10: 50c0 :: bad1: ff
2a10: 50c0 :: bad2: ff
Xin lưu ý: máy chủ DNS “Không lọc” cung cấp kết nối an toàn và đáng tin cậy, nhưng chúng không lọc bất kỳ thứ gì giống như máy chủ “Mặc định” và “Bảo vệ gia đình”. Vui lòng không sử dụng chúng trừ khi bạn biết mình đang làm gì.
IPv4
Đối với “Không lọc”:
94.140.14.140
94.140.14.141
IPv6
Đối với “Không lọc”:
2a10: 50c0 :: 1: ff
2a10: 50c0 :: 2: ff

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top